การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

    ตรัง เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีป่าไม้เป็นจำนวนมาก และมีวิถีการใช้ชีวิตที่มีความแตกต่างกันออกไป ในวันนี้ทางเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นี้คือะไร และในจังหวัดตรังของเรามี การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แบบไหนบ้าง
    การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ

  1. สวนพฤกษศาสตร์
    สวนพฤกษศาสตร์ แต่เดิมชื่อ สวนรุกขชาติทุ่งค่าย เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2529 โดยกรมป่าไม้ ตั้งอยู่ที่ 135 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
    (Canopy walkway) ความยาว 175 เมตร มีความสูง 10-18 เมตร มีจำนวนหอคอย 6 หอ รองรับน้ำหนักได้ 200 กิโลกรัม/ตารางเมตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าทุ่งค่าย มีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ผ่านป่าดิบชื้นและป่าพรุ สร้างเสร็จเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ด้วยงบประมาณส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สวนพฤษศาสตร์ภาคใต้(ทุ่งค่าย)เป็นผืนป่ากว้างใหญ่ ที่รวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นจำพวกไม้วงศ์ยางไว้ และมีการปลูกป่าเพิ่มเติมในอีกหลายๆ จุด โดยที่นี่จะรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเด่นๆ แห่งเมืองใต้มาไว้ให้ได้ชมจุดเด่นอย่างหนึ่งของที่นี่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด คือ การไปเดินบนสะพานชมเรือนยอดของต้นไม้ ซึ่งมีหลายระดับความสูง
2. เขาจมป่า
    ตั้งอยู่ที่ บ้านน้ำราบ หมู่ 4 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง ที่เรียกกันว่า เขาจมป่า ก็เพราะว่า เขาลูกที่ว่านี้ถูกบดบังไปด้วยป่าโกงกางผืนใหญ่นั่นเอง เหมือนกับว่าเขาลูกนี้จมอยู่ในป่าการที่จะไปยังจุดชมวิว เขาจมป่า จะต้องนั่งแพเข้าไปเท่านั้นชาวบ้านที่นี่จะทำอาชีพเดียวคืออาชีพประมง แต่เมื่อทางชุมชนได้เริ่มทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนก็มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมอยู่หลายหน่วยงาน ททท.สำนักงานตรัง ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้เข้ามาส่งเสริม ต่อยอด ให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน และสร้างการรับรู้ ให้กับนักท่องเที่ยว ที่ได้เข้ามายังพื้นที่ ให้ได้เข้าใจและเรียนรู้วิถีชุมชนให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
    นอกจากจะมีที่เที่ยวตามด้านบนแล้ว จังหวัดตรังก็ยังมีที่เที่ยวอีกเยอะมากมาย ถ้าใครชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภภัย หรือ การเที่ยวแบบมาลองใช้ชีวิตเหมือนคนในชุมชนทางเราขอแนะนำ ที่เที่ยวตรัง2019 คือ ชุมชนบ้านลำขนุน และ ภูผาหมอกตรัง ซึ่งตั้งอยู่ในอ.ย่านตาขาว  จ. ตรัง นั้นเองค่าาา……
เที่ยวตรัง ตรัง ชุมชนบ้านลำขนุน ภูผาหมอกตรัง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ